Przejdź do treści
  • Koszalin
  • Koszalin
  • Koszalin
Tu jesteś:

Umowa na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo – Bukowo – Świerczyna podpisana

PowrótDrukuj

                                                                                                                                            

„Europejski  Fundusz  Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Cel operacji: Celem  planowanej  operacji  jest  wsparcie   inwestycji   związanych   z   tworzeniem, ulepszaniem infrastruktury drogowej pomiędzy miejscowościami Domachowo, Bukowo, Świerczyna na odcinku 4,085 km,  których mieszkańcy uzyskają szybszy i bezpieczniejszy dostęp do połączenia   z dalszym odcinkiem tej drogi, łączącej się z drogą wojewódzką nr 206 o wyższej  kategorii.
Wynik operacji: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 4,085 km.
Typ  operacji: „Budowa   lub  modernizacja  dróg  lokalnych”  w  ramach    poddziałania   „Wsparcie inwestycji   związanych   z  tworzeniem,  ulepszaniem  lub  rozbudową  wszystkich  rodzajów  małej infrastruktury, w   tym   inwestycji   w  energie  odnawialną   i  w   oszczędzanie   energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Nazwa operacji:  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3550Z  Domachowo – Bukowo – Świerczyna.
Nazwa działania  PROW  2014-2020,  w ramach  którego realizowana jest operacja:   Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu  24.03.2017r. podpisano umowę na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo – Bukowo – Świerczyna”,  na którego realizację powiat otrzymał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wykonawcą  zadania jest  COLAS Polska  Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie. Wartość robót  wynosi 2.934.689,25  zł  a planowany termin ich zakończenia przypada  w połowie sierpnia br. Celem  planowanej  operacji  jest  wsparcie   inwestycji   związanych   z   tworzeniem, ulepszaniem infrastruktury drogowej pomiędzy miejscowościami Domachowo, Bukowo, Świerczyna na odcinku 4,085 km,  których mieszkańcy uzyskają szybszy i bezpieczniejszy dostęp do połączenia   z dalszym odcinkiem tej drogi, łączącej się z drogą wojewódzką nr 206 o wyższej kategorii. Realizacja przedsięwzięcia budowlanego stanowić będzie kontynuację przebudowanego  w 2016r. odcinka drogi powiatowej nr 3550Z  o długości 3 km  w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 

27.03.17
PowrótDrukuj

mielno sianow bedzino biesiekierz manowo swieszyno polanow bobolice EN DE LT UA