Przejdź do treści
  • Koszalin
  • Koszalin
  • Koszalin
Tu jesteś:

Dotacje na zabytki 2017

PowrótDrukuj

31 marca 2017 roku upływa termin składania wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu koszalińskiego. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała Nr XIV/114/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2011 roku, w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji w 2017 roku obowiązany jest złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do wskazanej powyżej uchwały, do dnia 31 marca 2017 r. do  Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13. Wnioski o dotację złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uchwała Nr XIV /114/ 11 Rady Powiatu w Koszalinie

Wzór wniosku

17.03.17
PowrótDrukuj

mielno sianow bedzino biesiekierz manowo swieszyno polanow bobolice EN DE LT UA