Przejdź do treści
  • Koszalin
  • Koszalin
  • Koszalin
Tu jesteś:

Obradowała rada powiatu

PowrótDrukuj

Od prezentacji historii i dorobku Muzeum Regionalnego w Bobolicach rozpoczęła się XXV sesja rady powiatu w Koszalinie (28 lutego). Radni obejrzeli dwa filmy przedstawiające dzieje bobolickiej placówki muzealnej, od chwili jej narodzin przed piętnastu laty, aż po dzień dzisiejszy. Zapoznali się z bogatymi zbiorami i ofertą wystawienniczą, wysłuchali też wystąpień okolicznościowych burmistrz Bobolic, Mieczysławy Brzozy i założyciela muzeum, a zarazem jego obecnego szefa, Bronisława Malinowskiego.

W części sprawozdawczej rada przyjęła sprawozdania komisji z działalności w 2016 roku, informację z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie, sprawozdanie z wykonania planu audytu, informację z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów, a także z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Radni zostali również poinformowani o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez powiat.

Rada podjęła kilkanaście uchwał. Zaakceptowała projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, który będzie obowiązywał już od września br. Przyjęła „Strategię Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020” oraz uchwaliła powiatowy statut. Zaaprobowała bez uwag sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2024”. Wyraziła zgodę na podwyższenie wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Kolejne uchwały dotyczyły określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków PFRON na rok 2017; przyjęcia  sprawozdania prezydenta Koszalina i starosty koszalińskiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku dla miasta i powiatu w 2016 roku; przekazania gminie Sianów zadania polegającego na dostosowaniu lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na swoim terenie i przebudowie drogi Kawno – Sieciemin; przekazania gminie Mielno zadania związanego z instalacją sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej przebiegającej przez centrum miasta.

Zapadły także decyzje finansowe. Kwotą 3 tys. zł zasilono Fundusz Wsparcia PSP, a 42 tys. trafiły do Funduszu Wsparcia Policji (12 tysięcy na dodatkowe służby policjantów oraz 30 tys. na zakup sprzętu transportowego). Udzielono pomocy finansowej gminie Polanów w formie dotacji w wysokości 581.782 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i budowę przepompowni oraz rurociągu tłocznego na odcinku Cetuń – Polanów wraz z przyłączeniem do nowo wybudowanej sieci DPS-u w Cetuniu. Rada dokonała też niezbędnych przesunięć w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2024.

Na koniec radni jednogłośnie przyznali medal pamiątkowy „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Mariannie Sztyrak, która od ponad dwudziestu lat przewodniczy kołu gospodyń wiejskich w Dobrzycy (gm. Będzino), przyczyniając się do jego licznych sukcesów i dokonań na rzecz lokalnej społeczności. To jedna z najbardziej aktywnych organizacji na terenie powiatu, która w roku bieżącym świętuje jubileusz siedemdziesięciolecia. Przez jej szeregi przewinęły się już trzy pokolenia mieszkanek Dobrzycy.

Przejdź do galerii

07.03.17
PowrótDrukuj

mielno sianow bedzino biesiekierz manowo swieszyno polanow bobolice EN DE LT UA