30-lecie DPS-u w Cetuniu

W piątek 21 czerwca 2013 roku Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu obchodził Jubileusz 30 lecia działalności. Z tej okazji  odbyło się spotkanie z władzami  Powiatu Koszalińskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z władzami gminy oraz dyrektorami Domów Pomocy Społecznej. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Koszaliński pan Roman Szewczyk, Sekretarz Starostwa pani Agnieszka  Maślińska dyrektorzy wydziałów pani Agnieszka Podgórska i pan Tomasz Hołowaty.
       Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Koszalinie reprezentowali pani Mirosława  Zielony – dyrektor PCPR  oraz Katarzyna Oryczewska i Anna Wyszyńska. W uroczystości uczestniczyli  również włodarze miasta i gminy Polanów panowie Grzegorz Lipski  burmistrz i Piotr Górniak wiceburmistrz. Wśród gości nie zabrakło dyrektorów domów pomocy społecznej z powiatu koszalińskiego oraz z Bornego Sulinowa.

Uroczystość rozpoczęła się od pokazu slajdów, które przedstawiały  zachodzące zmiany w działalności domu w latach 1983 – 2013 r.  zarówno te dotycząca sprawowania opieki jak i zmian dotyczących warunków bytowych mieszkańców.  Komentarz do slajdów przedstawił dyrektor domu pan Józef Niwiński. Pracujące od początku powstania domu panie: Stefania Szczupakowska, Bernadeta Skowrońska, Lilla Lewandowska, Krystyna Bobro i Danuta Kułak oprócz kwiatów i listu gratulacyjnego otrzymały jubileuszowe upominki. Zaproszeni goście złożyli na ręce dyrektora domu życzenia dla pracowników oraz listy gratulacyjne i upominki. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.
Po godzinie 16:00 rozpoczęła się impreza integracyjna „Sobótka 2013”.

DPS w Cetuniu