• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

24.10.2018 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 

25 października 2018 r. o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej nr 409  (IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

 

Porządek obrad  

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odznaczenie Medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Powiatu

Koszalińskiego” osób nim wyróżnionych.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 września 2018 r.     
 4. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XLIII sesji.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Powiat Koszaliński za 2017 r.  
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w powiecie koszalińskim.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat składanych oświadczeń majątkowych przez radnych.
 9. Informacja Starosty Koszalińskiego na temat składanych oświadczeń majątkowych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 10. Wystąpienia obywatelskie.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:   
 • 1) zmiany Statutu Powiatu Koszalińskiego,
 • 2) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • 3) przyjęcia „Rocznego          programu   współpracy         Powiatu

Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,

 • 4) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przeznaczonych na ich realizację na rok 2018,

 • 5) uchylenia uchwały Nr XLIII/348/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi Nr 3530Z zlokalizowanej na terenie gminy

Świeszyno w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych,

 • 6) przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego” za lata 2015 – 2017,
 • 7) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie, 8) zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.,
 • 9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 – 2026,

 • 10) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu

Koszalińskiego” Waldemarowi Szczur.

 1. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady

Zenon Dropko